Företagets principer, ambitioner och syfte

Skattepunkten AB är ett konsultföretag med verksamhetsområdena skatter och socialavgifter.

Vi arbetar för att kunden skall få så låg skatt som möjligt. Samtidigt är vi noga med att allt vi arbetar med skall vara lagligt. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter oavsett om de är i pappersform eller i digital form.

Det ingår också i filosofin att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker.

Våra skattejurister 

Våra skattekonsulter har mer erfarenhet än de flesta. Flera av våra skattejurister har 30-40 års erfarenhet eller mer. De flesta av dem har tidigare arbetat för Skatteverket i decennier. Vi har skattejurister som har haft olika chefsbefattningar på Skatteverket och skattejurister som är lärare inom skatterätt på högskolan. Chefen för bolaget har tidigare varit redovisnings- och skattechef för Volvo koncernen i mer än två decennier och vi har skattejurister som har varit skattechef på Vattenfall och domare i Skatterättsnämnden.

Skattepunkten Office Services - Vårt fokus är företag med internationell anknytning!

Skattepunkten Office Services är ett systerföretag till Skattepunkten AB. Gentemot den svenska marknaden inriktar vi oss på svenskar som driver företag med internationell anknytning. Vi fokuserar på frågor kring export och import. Vårt team består av seniorer med flera decennier av erfarenhet inom bokföring som lär upp våra juniorer. Har ni bolag i andra länder som ni ska samordna med den svenska verksamheten har vi också några av landets mest erfarna skattejurister.

Vi hjälper er med bokföring, lönehantering, moms- och arbetsgivardeklarationer, posthantering osv. Vi har under en rad år hjälpt företag och privatpersoner från hela världen. Senaste året har vi utökat vårt team av redovisningskonsulter och vi växer stadigt!

Chef för verksamheten är Clas Ramert, som tidigare arbetat med koncernredovisning för volvokoncernen och därefter varit skattechef där.

Internationellt nätverk

Vi har kontakter över hela världen. Företaget är medlem i MSI Global Alliance och i ETL European Tax and Law. Genom dessa medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i omkring 100 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.

Arvoden för skatterättsliga tjänster och bokföringstjänster

Arvode debiteras i regel efter nedlagd tid. Våra timarvoden inom skatterättsliga frågor ligger för närvarande mellan 1600 och 1950 kronor plus moms. Ring oss gärna och hör efter i förväg vad vi tror om tidsåtgången för just Ditt ärende.

Våra priser för bokföringstjänster är 650 kr plus moms.

De flesta klienter träffar vi aldrig. Vi arbetar då endast med telefon och mejl.

Forum och nyhetsbrev inom skatterätt

Vi har ett mycket populärt forum inom skatterätt. Sidan har namnet www.skatter.se. En mycket kvalificerad skattejurist är alltid redo att besvara frågor på sajten.

Det kostar inget att fråga i forumet. Men när svaret kommer att bli relativt långt eller om frågan kräver en djupare studie kommer vi att be besökaren att kundregistrera sig.

www.skatter.se har vi ett nyhetsbrev inom skatterätt som täcker alla rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden. Nyhetsbrevet återger också alla pressmeddelanden från Finansdepartementet och Skatteverket.

I början av varje månad behandlar vi alla rättsfall från den föregående månaden. Nyhetsbrevet har många bilder som tydligt illustrerar eller på något sätt angränsar till de ämnen som behandlas. I början av varje vecka har vi ett nyhetsbrev med alla pressmeddelanden från Finansdepartementet och Skatteverket under föregående vecka. Regelbundet har vi också längre artiklar om olika nationella och internationella skatteämnen i nyhetsbreven. I dessa artiklar läggs särskilt fokus på nya skatteregler. 

Exempel på skatteområden som vi arbetar med

Vi arbetar med alla typer av skatteärenden. Här är exempel på skatteområden vi kan hjälpa Er inom (klicka på länkarna för att läsa mer):

 • Svensk och internationell skatteplanering för små och medelstora företag
 • Flyttningar av fysiska personer in- och ut ur Sverige
 • Internationella bemanningsföretag
 • Internationella koncerner
 • Internprissättning inom koncern
 • 3:12 reglerna
 • Generationsskiften
 • Omstruktureringar
 • Köp och försäljningar av aktier, bolag och fastigheter
 • Bygg- och fastighetsbeskattning
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Skatteprocesser
 • Skatterevisioner
 • Taxeringsrevisioner
 • Omprövningsbeslut
 • Skönstaxeringar
 • Utflyttning av företag från Sverige
 • Flyttning av företag till Sverige
 • Start av företag utomlands
 • Deklarationer
 • Frivilliga rättelser
 • Mervärdesskatt
 • etc.

Anställda

Våra skattekonsulter är:

Våra bokföringskonsulter är: 

Klicka på länkarna för att läsa mer. 

 

Presentation av medarbetare

Clas Ramert

Clas Ramert var under 13 år AB Volvos skattechef. Dessförinnan var han i 11 år verksam med koncernredovisning inom Volvo. Clas är civilekonom. De sammanlagt 24 åren på Volvos huvudkontor gav Clas en bred erfarenhet av finansfrågor med tyngdpunkt på skatterätt. Särskilt arbetade han med svenska och internationella strukturfrågor, internprissättning och skatteprocesser. I sina åligganden som skattechef ingick utöver sedvanliga företagsfrågor att bistå Industriförbundets skattepolitiska avdelning med synpunkter i lagstiftningsärenden. Clas var också Volvos representant i Västsvenska Handelskammarens skatteråd. Sedan 1996 har Clas arbetat som skattekonsult och småföretagare. Därigenom har han fått insikter i de små företagens problem. Han har hållit kurser i skattereglerna för omstruktureringar i näringslivet och arbetsgivarens pensionskostnader i samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Institutet för Revisorsutbildning. 2005 startade han sajten skatter.se tillsammans med en dataexpert. Som konsult har Clas arbetat mycket med internationella frågor, t.ex. där svenska entreprenörer driver verksamhet utomlands och vice versa, momsfrågor, utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna), företagsöverlåtelser, omstruktureringar, optionsprogram , ideella föreningar, trossamfund, pensioner, pensionsstiftelser, pensionering i utlandet och allmännyttiga stiftelser. Clas är dessutom ofta ombud för företag och företagare i skatteprocesser. Som exempel på annan verksamhet kan nämnas att Clas är styrelseledamot i flera företag, Mercy Ships Sweden och Göteborgsavdelningen av Full Gospel Business Men's Fellowship International. Clas talar flytande engelska och gör sig förstådd på tyska och franska. Med den bakgrund Clas har, är det naturligt att han särskilt gärna arbetar med svenska och internationella företagsfrågor. Clas är Skattepunktens VD och arbetar omväxlande i Göteborg och Stockholm. Han nås genom vår växel i Göteborg, tel. 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss.

Till textens början

Ronnie Peterson

Ronnie Peterson har 40 års erfarenhet som skatteexpert, huvudsakligen inom offentlig sektor. Först som statlig skatterevisor för att sedan arbeta som kommunal taxeringsrevisor åt Stockholms stad under tio år, när kommuner hade egen beskattningsrätt för juridiska personer. Efter uppdrag som skattechef för Vattenfall, var Ronnie Peterson skattesakkunnig hos Sveriges Kommuner och Landsting fram till 2008 och därefter har han arbetat som skattekonsult. Åren 1995-2010 var Ronnie Peterson ordinarie ledamot i Skatterättsnämndens avdelning för indirekt beskattning. Han har även haft uppdrag åt finansdepartementet i olika skattetekniska utredningar och under 25 års tid ansvarat för kommunsektorns remisshantering inom skatteområdet. Ronnies specialområde är främst mervärdesskatt, andra indirekta skatter och fastighetsbeskattning. Han behärskar även företags- och personbeskattningsfrågor samt sociala avgifter. Ronnie är en kreativ person som söker praktiska lösningar. Ronnie är placerad i Stockholm men nås genom vår växel i Göteborg, 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss.

Till textens början

Kaj Rask

Kaj Rask har under ca 40 år varit verksam inom skatteförvaltningen. Först som skatterevisor, därefter som processförare och slutligen som expert hos Riksskatteverket och vid Rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor. Kaj är fil. kand. och master i skatte- och bolagsrätt och har gedigen kunskap om inkomstbeskattning i allmänhet och företagsbeskattning i synnerhet. I augusti 2011 blev han skattekonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på svensk och internationell företagsbeskattning. Med rötterna i västra Småland finns ett starkt engagemang för småföretagare och deras skatteproblem. Kaj är placerad i Halmstad men nås genom vår växel i Göteborg, 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss.

Till textens början

Daniel Andersson

Daniel Andersson är civilekonom med magisterexamen. Daniel har tidigare arbetat på Skatteverket i ca 14 år där hans specialområden var internationell personbeskattning, beskattning av aktiebolag och fåmansaktiebolag. Under fyra år arbetade Daniel med skatterevision. Daniel har även undervisat ca tio år på Skatteverkets interna kurser och då framförallt inom internationell beskattning och aktiebolag. Sedan 2014 är Daniel anställd som universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle där han undervisar inom beskattningsrätt.

Daniel har arbete på Skattepunkten som bisyssla sedan 2016 och bor i Gävle.

Foto kommer att läggas upp inom kort.

Till textens början

Tommy Engström

Tommy Engström har över 40 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, löner och IT från stora och små företag, internationella företag, statliga myndigheter samt från föreningslivet. Han talar och skriver flytande engelska. Han har bland annat arbetat med löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, kundfakturering, månadsbokslut, årsbokslut, moms- och skatteredovisning, budget och budgetuppföljning samt ekonomiska utredningar.

Han har även arbetat med löner i mer än 10 år innefattande lönebearbetning, löneregistrering, avtalshantering, anställningsavtal, traktamenten, utläggsredovisning, kontrolluppgifter till skatteverket, hantering av statistikuppgifter samt personaladministration. Han har arbetat med löner både för tjänstemän och arbetare. Dessutom har han även arbetat som Datautbildare/IT-Pedagog, IT-tekniker samt IT-operatör.

Som person är han utåtriktad och positiv till sin läggning, har lätt för att kommunicera och samarbeta. När det gäller hans personliga egenskaper, är han ansvarstagande, strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Han är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ, men är även van att arbeta i ett team. Han är drivande och har hög social kompetens. På fritiden spelar han tennis, går långa raska promenader samt är revisor i Kronobergs Arkeologiska Förening som han har varit med om att bilda 2001. Tommy är placerad i Växjö men kan nås via vår växel i Göteborg 031-711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss.

Till textens början

Nelly Linneheden

Nelly har en fil.kand. i rättsvetenskap och en fil.mag. i skatterätt. Hon besitter goda kunskaper i redovisning, inkomstbeskattningens uppbyggnad samt i materiell företagsbeskattning. Efter examen sökte hon sig till Skattepunkten AB för att arbeta heltid med redovisningsrätt och skatterätt, något som hon brinner för. Utöver specialiseringen i skatterätt, har hon även en juridisk bakgrund med specialinriktning i offentlig rätt. Hon besitter därmed även goda juridiska kunskaper på det offentligrättsliga området i allmänhet. Förutom juridik har Nelly även studerat psykologi och systemvetenskap. På fritiden läser hon gärna litteratur, springer långdistans eller vandrar i skogen med sina hundar. Nelly är placerad på huvudkontoret i Göteborg och nås via vår växel i Göteborg, tel. 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss.

 

Till textens början

 


 

 

Swedish