Betalning genom Pay Pal – betalningsprocedur 

Här kan Du betala vår räkning online med hjälp av Ditt kort eller med hjälp av Ditt PayPal konto, om Du har ett sådant.

Systemet är egentligen utvecklat för postorder på nätet men det går lika bra att använda för att betala fakturor. Det är ganska enkelt men för säkerhets skull följer här några små instruktioner. De är skrivna för Dig som betalar med kort. Om Du har PayPal konto, förutsätter vi att Du klarar det här utan vår hjälp. Om Du är osäker, kan Du skriva ut den här sidan och ha bredvid Dig när Du betalar.

- Steg 1. Du börjar med att trycka på knappen "Buy Now", som finns längst ned på denna sida.

Du kommer därefter in på PayPals hemsida. PayPal är en av världens mest kända betalningsförmedlare. Högst upp till vänster på sidan finns det en ruta, som kallas "Description". I den rutan fyller Du i fakturanumret. Bredvid finns en ruta som kallas "Unit Price". I den rutan fyller Du i fakturans slutsumma. Därefter trycker Du på knappen "Continue".

- Steg 2. På nästa sida kan du välja mellan att logga in på PayPal eller fortsätta som gäst. För att logga in matar Du in dina inloggningsuppgifter under fliken ”Email address” respektive ”Password”. Om Du saknar inloggningsuppgifter eller av någon annan anledning vill fortsätta till betalningen som gäst trycker du på ”Check Out as a Guest”.

- Steg 3. På den följande sidan börjar Du med att välja land. Om Du väljer Sverige, kan Du få vänta några sekunder. Du fyller sedan i de uppgifter som efterfrågas på sidan. Som faktureringsadress skall Din adress anges. Slutligen trycker Du på knappen "Granska ordern och fortsätt".

- Steg 4. Här kommer så Dina uppgifter upp på skärmen. Granska dem och om Du vill ändra så gör det genom att först trycka på knappen "Ändra". Om allt är OK, tryck på knappen "Betala nu"!

- Steg 5. Nu kommer det upp ett meddelande, där PayPal för Skattepunkten AB:s räkning tackar för Din betalning! Lite längre ned på sidan kommer uppgiften: "Din order levereras till" + Din adress. Bortse från denna uppgift! Den kommer upp av den anledningen att systemet är tänkt att användas av postorderföretag. 

Därmed var allt klart!

Swedish