Att växla ägare av ett familjeföretag, skogsfastighet eller fiskeriverksamhet är en komplex process med en rad svåra frågeställningar, Skatt, som är vår specialité, är ofta är en central del. Vill du veta mer om hur Skattepunkten kan hjälpa dig med ditt generationsskifte?
Kontakta då en utav våra skatteexperter nedan på telefon: 031 711 20 70.

Våra bloggar om generationsskiften

Vi publicerar kontinuerligt bloggar om olika skattefrågor på siten Skatter.se. Nedan är länkar till bloggar relaterade till generationsskiften:

Om oss

Skattepunkten AB är ett konsultföretag med verksamhetsområdena skatter och socialavgifter.

Vi arbetar för att kunden skall få så låg skatt som möjligt. Samtidigt är vi noga med att allt vi arbetar med skall vara lagligt. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter oavsett om de är i pappersform eller i digital form. Det ingår också i filosofin att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker.

Alla våra medarbetare har omkring 40 års erfarenhet utav att arbeta med skatter.

Vi finns i Stockholm Göteborg Halmstad och Gävle.

Swedish