Ansöka förhandsbesked från Skatteverket

Om Ditt problem rör en ännu inte genomförd åtgärd och det skattemässiga utfallet av åtgärden är ovisst på grund av att rättsläget är oklart, kan Du söka förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Då får Du ett legalt bindande förhandsbesked. Naturligtvis kan man få svar som man inte vill ha men ofta är detta en bra väg att gå.

Tyvärr tar dock ett förhandsbesked ofta lång tid att få. Det kan kanske dröja ett halvår och blir förhandsbeskedet överklagat, kan det ta ytterligare något halvår eller år innan förhandsbeskedet blir slutgiltigt klart.

Därför råder vi ofta våra klienter att i stället ställa en skriftlig fråga till Skatteverket. Man brukar få skriftligt svar på en skriftlig fråga inom någon månad, om frågan är väl formulerad och motiverad.

Ett sådant svar blir inte rättsligt bindande men Skatteverket ändrar sig utomordentligt sällan, om de lämnat ett skriftligt svar. Observera dock att Du inte ska lita på ett muntligt svar från Skatteverket! Ett muntligt telefonsvar är ofta bara en snabb indikation, som senare, i skarpt läge, kan visa sig vara helt fel.

Vi hjälper gärna till med att formulera såväl ansökningar om förhandsbesked som skriftliga frågor till Skatteverket.

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.