Internationella koncerner

Vi har erfarenhet av internationella koncerner. Vi kan hjälpa till med internprissättning, filialer, dotterbolag och koncernredovisning.

Vi hjälper även till med de anställdas beskattning i samband med inflyttning till Sverige.

Kontakta oss, så tar vi en diskussion om vad som bör göras!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.