Skatterevisioner

Vad ska man göra om man får skatterevision? Har jag några rättigheter?

Vi har erfarenhet av sådana situationer. Ofta kan vi reda ut rena missförstånd med skatterevisorerna.

Vi hjälper Dig gärna att ta tillvara Dina rättigheter och att argumentera med skatterevisorerna.

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.